На 04.05.2016г. в ЦДГ „Еделвайс”, гр.Етрополе, в предучилищните групи “Многознайко” и „Червената шапчица”, бе проведен открит урок по Безопасност на движението по пътищата  на тема: „Кой, къде и как се движи”. Урокът се проведе съвместно с РУ на МВР гр. Етрополе, сектор “Пътна полиция”, с представители:  полицейски инспектор Теодор Георгиев, младши автоконтрольор Светослав Александров и Лазар Василев – секретар на МКБППМН, гр. Етрополе. 


Целта на урока беше децата да могат по-лесно да се ориентират в нормите за безопасно поведение на улицата.


Представителите на РУ на МВР гр. Етрополе, запознаха бъдещите първокласници с основните правила за движение и оборудването на един полицай.


Под формата на игри, песни и гатанки, децата показаха на своите гости, колко много знаят за пътната обстановка, за ролята на пешеходеца, пътните знаци. 


Като награда за доброто представяне, гостите подариха на двете групи  по една настолна игра, по едно светлоотразително мече и лента за всяко дете. Най-голямата изненада за бъдещите ученици бе да видят отблизо полицейската кола и да чуят нейните сирени.


Директорът на ЦДГ „Еделвайс”, гр. Етрополе, г-жа Татяна Маринова, благодари както на малчуганите и техните учителки за чудесното представяне, така и на служителите на РУ на МВР гр. Етрополе, като изрази своето желание това да е едно от поредицата съвместни мероприятия с тях.


 


Текст и снимки - ЦДГ „Еделвайс”