Промени в ръководството на седем областни управи направи Правителството на днешното си заседание. Като областни управители на областите Софийска и Силистра бяха освободени Емил Иванов и Насуф Насуф, във връзка с подадени от тях заявления. С решение на Кабинета, постовете си освобождават и Георги Рачев (Велико Търново), Николай Григоров (Габрово), Стоян Ненчев (Разград), Емел Мустафова (Търговище) и Венцислав Венков (Шумен).


За Областен управител на Софийска област е назначен Юлиян Атанасов Леков. Той е бакалавър по бизнес администрация и стопанско управление от Колежа по икономика и администрация в Пловдив, в момента следва публична администрация в Стопанската академия „Д. Ценов”.


Юлиян Леков е роден на 20 ноември 1974 г. в гр. Своге. Има богат като дългогодишен общински съветник в Общински съвет – Своге. Участвал е активно в работата на Постоянната комисия по Транспорт, сигурност и обществен ред, Постоянната комисия по Устройство на територията и общинска собственост и търгове по ЗОП – всички те към Общински съвет - Своге.