На проведеното на  17.09.2014 г. отчетно изборно-събрание на Волейболен клуб Етрополе Общото събрание преизбра предишното управление за срок от  пет години. На събранието присъстваха 28 от общо 31 членове на клуба.
По предложение на Росица Христова събранието започна с едноминутно мълчание в памет на бившите деятели и приятели на клуба Цанко Цанков, Ивайло Гръбчев и Димитър Йотов.
За председател на събранието бе избрана Симеонка Дочева, а за секретар Ралица Ботева. По точка първа и втора от дневният ред бяха изслушани отчетите за дейността на клуба през изминалия период, както и финансовия  отчет. И двата отчета бяха приети единодушно от всички присъстващи членове на общото събрания.
По точка три от дневният ред, избор на УС и председател, ръководството на клуба си подаде оставка поради изтичане на мандата му. Бе предложено за новия петгодишен мандат следното ръководство: председател Александър Михов, изпълнителен директор Васил Василев и членове Росица Христова, Пенко Нинов, Ралица Ботева, Мирослав Николов и Павлин Павлов. Събранието гласува единодушно  за състава на предложеното ръководство.
По точка четвърта от дневния  ред избор на контролен съвет събранието избра за председател Асен Георгиев и членове Тошко Стоев и Стефан Борисов.
По точка пета бяха направени промени в устава, изискани от закона за ФВС.
И в графа разни бе предложено и гласувано единодушно провежданият до сега турнир "Асен Борисов" да стане мемориален в памет на Асен Борисов, Цанко Цанков,Ивайло Гръбчев и Димитър Йотов.
С това дневният ред бе изчерпан и събранието бе закрито.
Автор: vasilvolley