"Лаконична и непълна е информацията за дейността на почивната база в Боженица за миналата година. Отчетът, който ни се представя, не дава отговор на редица въпроси. Смятам, че той не отразява реалното състояние на общинското предприятие, по специално стопанисването и управлението на почивната база. Според мен има доста прикрити факти. Настоявам управителят да даде разяснения по част от въпросите, които ще поставя”, каза Иван Гавалюгов по време на обсъждането на отчета. Той се поинтересува защо няма информация за броя на нощувките през отчетния период. „Имаме само една сумичка от 2 154 лева, реализирани приходи от хотелска част”, допълни той и продължи: „Има ли лица и организации, които ползват услугите на общинската база безплатно и по силата на кое решение на Общинския съвет това се случва?. Нещо повече, ние нямаме приет правилник за управление, стопанисване и ползване на тази общинска база. Мисля, че е публична тайна как се осигурява достъп до използването на базата – с телефонен разговор между управителя и кмета, заместник кмета, или друг служител, ангажиран по незнайни пътища с издаването на някакъв разрешителен режим . Изобщо какъв е режимът на ползване? Има ли лица, които не плащат и хотелска част, и кухня?”. Той даде пример с мъжкия баскетболен отбор на Балкан, който в продължение на около десет дни през миналото лято е използвал базата за подготовка, но посочените в отчета приходи от продажба на хотелски услуги не покриват дори само техния престой.


„Не отричам, че общината може да финансира, дали ще e подготовката на баскетболния клуб, дали ще е на футболния клуб, дали ще е зелено училище на ученици, дали ще е екскурзия на деца от детските градини или други организации, но това трябва да се случи по утвърден от общинския съвет ред, и  трябва да има отразени приходи от предоставени услуги”, подчерта Гавалюгов. Той попита и къде в отчета са отразени приходите от използването на басейна към комплекса. 


Съветникът предложи комисия от седем общински съветници да извърши проверка на реалното състояние и дейността на базата и да изготви доклад, който да бъде внесен за разискване на следващото заседание на ОбС. Предложението му обаче не бе прието. .


Съветникът Йордан Йорданов изтъкна, че базата в Боженица има социална функция, но не пожела да коментира дали изготвеният отчет е обстоен, или не. Той призова съветниците „да не издребняват”.


„Кметът може да казва какъв е пропускателният режим в неговото имение, а режимът в базата трябва да се урежда с правилник, приет от Общинския съвет. Такъв обаче няма”, репликира Иван Гавалюгов.


Христо Якимов определи отчета като постен и минимистичен. Той каза, че от него нищо не се разбира. Съветникът попита управителя на ОП „Боженишки урвич” как вижда във времето връщането на заема, който общината e отпусна. за подпомагане дейността на предприятието, но отговор не последва.


Филип Филипов заяви, че ще гласува против отчета, защото той не дава реална информация за състоянието на базата. Според него никой не би си позволил такава загуба за свой обект.”Времето на резиденциите на окръжните народни съвети и на градските народни съвети е изтекло. Базата е прекрасна и трябва да й се даде живот”, добави той.


На нито един от зададените въпроси не последва отговор от страна на управителя на почивната база – Елена Илиева. Вместо нея думата поиска кметът Георгиев. Той заяви, че обектът е със социално предназначение и се дотира от общината. „ Общинската база в Боженица няма да се ползва за развлечение на проститутки, грубо казано – курвари, и пияници, а от децата ни, за ученици, за спортисти, пенсионерите, както и от всички жители на общината, които желаят да празнуват там юбилейни годишнини и други ”, за


Маргарита Кирова направи предложение за прекратяване на разискванията по тази част от докладната . Председателят на ОбС Йорданка Лалчева го подложи на гласувано, с което отне правото на съветниците да продължат дебатите по тази точка от дневния ред. Гавалюгов контрира, че това е грубо нарушение на Правилника за работа на ОбС, тъй като той не предвижда прекратяване на разисквания само по част от точка от дневния ред, каквото бе предложението на Кирова, и отправи процедурно питане към адв. Стоян Стоянов. Йорданка Лалчева отвърна, че вече е обявила процедура на гласуване и отказа да му даде думата. Тя обвини съветника, че обръща заседанието на ОбС в битпазар и му отправи забележка за „лошо поведение”. 


Лалчева даде думата на Яница Иванова, която каза, че преди време с още един съветник са попитали да могат да ползват базата със семействата си за една вечер, но не са получили удовлетворителен отговор в продължение на две седмици. Управителят Елена Илиева отговори от място, че точно тогава не е имало свободни места.


Както Ви информирахме по-рано днес, по време на разискването на втора точка от дневния ред – отчет за дейността на регионалното депо през 2013 год., председателят на ОбС отстрани Иван Гавалюгов от сесията и по разпореждане на кмета извика полиция, за да го изведе от залата. Заседанието бе прекратено. В 13 часа то бе възобновено, но при закрити врата за граждани и медии.