Надпреварата е предназначена за ученици от четвърти клас. Тя се провежда по инициатива на посолството на Германия у нас и има за цел да стимулира работата в екип от най-ранна възраст, както и да даде възможност на децата да изпитат радостта от споделената награда. Три от участвалите в инициативата класове ще получат по 500 лева. Всички участници ще бъдат удостоени с почетни грамоти.
Размерът на рисунките трябва да бъде А4, няма ограничения относно материалите, инструментите или техниките на рисуване.
Всеки клас има възможност да се представи с до три рисунки. На гърба на всяка от тях трябва да бъдат изписани трите имена на автора, години, пълно наименование и адрес на училището, телефон за връзка и електронен адрес на класния ръководител. Рисунките трябва да са в оригинал, уточняват организаторите.
Творбите трябва да бъдат изпратени преди 31 октомври на следния адрес: Посолство на Германия в София, отдел „Култура и връзка с медиите”, ул. „Фредерик Жолио – Кюри” №25, 1113 София.