На 17 т.м. съобщихме за изложба и приемна за граждани на 26 ноември 2014 г. от Областния информационен център-София и местната управа. Плакати с реализирани проекти от Общината през програмен период 2007-2013 ще бъдат изложени във фоайето на Общинската администрация.
Днес съобщаваме за промяна в часовете за прием на гражданите. Мястото си остава същото, Информационния център за граждани в Общинската администрация – на приземния етаж. Екипът на Областния информационен център е на разположение на гражданите във времето от 10:15 ч. до 11:25 ч.
Всеки, който има конкретни въпроси относно реализирането на проект с възможност за европейско финансиране, ще получи нужната информация.