Председателят на ОбС отказа да поднови заседанието след 10-минутната почивка, докато Иван Гавалюгов не напусне залата. Последва предложение от Иван Начев - съветник от ГЕРБ, работата на местния парламент да продължи при закрити врата. Мнозинството гласува „за”. Медиите, гражданите и съветниците от опозицията напуснаха залата. Оставащите докладни до изчерпване на дневния ред ще бъдат гласувани от съветниците на ГЕРБ, Петя Кочкова и Милчо Владимиров.