От началото на тази година девет семейства от община Ботевград са лишени от детски надбавки заради неизвинени отсъствия на децата им в училище. Сумата, която е в размер на 25 лв., не се изплаща само за месеца, през който детето е получило повече от пет отсъствия.
Статистиката до този момент сочи, че гимназистите трупат повече безпричинни отсъствия в сравнени с по-малките ученици. Оказва се, че повечето родители научават за провиненията на децата си, едва след като бъдат санкционирани от дирекция “Социално подпомагане”.