Служители от агенция “Главна инспекция по труда” проверяват крайпътните заведения на територията на нашата община, които работят денонощно. Проверките са внезапни и се извършват предимно в късните вечерни часове – научи наш репортер.

Инспекторите се интересуват как са уредени трудовите правоотношения между персонала и работодателя. Обясненията се протоколират и под тях се подписват хората, които отговарят на въпросите. При констатирани нередности ще бъдат налагани глоби на работодателите от 5000 до 10 000 лв.