Предложението е десетократно да се увеличат глобите за фирмите, които нарушават трудовото законодателство. От 10 000 до 15 000 лв. става глобата при първо нарушение за работодател, който не осигурява здравословни и безопасни условия на труд, и се удвоява при констатирано второ нарушение. Сега наказанията са между 1500 и 5000 лв. за първо и от 3000 до 10 000 лв. за следващо нарушение. Утежняват се и санкциите за работодателите, които пречат на проверка на инспектор – стават до 20 000 лв. Глобата за неизпълнение на предписание от трудовата инспекция става 10 000 лв. при 2500 лв. сега. За всеки работник, който няма трудов договор, на собственика на фирмата ще се налага глоба до 15 000 лв. при първо и до 30 000 лв. при второ нарушение. Предвидено е също така спиране на дейността на предприятието в случай, че предписанията на контролните органи в посочения срок не се изпълняват или има повторно нарушение в тази област.

За да се реализира ефективно тази политика на контрол за спазване на трудовото законодателство, се предвижда и значително разширяване на правомощията на трудовите инспектори. Промените в Кодекса на труда не са свързани само с повишени глоби. С тях се дава възможност на проверяващия орган да издаде акт за трудово правоотношение, когато хората на терена нямат сключени договори. Освен това, контролните органи ще следят и за ангажиментите на работодателите да повишават квалификацията на продължително отсъствалите от работа техни служители.

Горещата линия, на която ще се подават сигнали в Министерството на труда и социалната политика, е с номер 090032111 за цялата страна. Предстои и откриване на блог „Социални.БГ”, в който всички коректни работещи и работодатели ще могат да изпращат сигнали за нарушения в трудовото законодателство.