Традиционният събор на село Рашково ще се проведе на 7 юни. На този ден в населеното място официално ще бъдат открити здравен пункт, поща и телефонна централа.
Изграждането на здравен пункт в селото струва 30 000 лв. Средствата са предвидени в програмата за развитие на общината за тази година.