Мая Манолова покрива цели три кредита, а колегите й от Кюстендилско Кирил Калфин, Петър Петров и Александър Методиев дишат спокойно пред банките, съобщава "Вяра". Местното издание прави обзор на декларациите на депутатите от Кюстендилско по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт Кюстендилският депутат от ГЕРБ Калфин, който започна третия си мандат, няма дялове и участие в търговски дружества. Това написа той в декларацията си по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадена ден след като положи клетва в новия парламент. Калфин не развива търговска дейност, а също така няма и задължения към кредитни и финансови институции. В декларацията си по т. 2 червеното острие Мая Манолова е записала, че към датата на избирането си за депутат е била член на Управителния съвет на училищното настоятелство на Езикова гимназия „Доктор Петър Берон” в Кюстендил, както и председател на Управителния съвет на Център за регионални инициативи – Кюстендил. И двете организации представляват юридически лица с нестопанска цел. Депутатката от БСП посочва и три кредита. Единият е ипотечен към Асет банк – Кюстендил в размер 43 635 евро, както и потребителски от 17 000 лева към същата банка и други 48 500 лева към ЦКБ. „Интересно как с депутатска заплата от 4000 лв. се справя с тези кредити, сигурно не й лесно”, коментираха кюстендилци. Народната представителка няма участие в търговски дружества, акции във фирми и не е била регистрирана като едноличен търговец. Представителят на ЛИДЕР Петър Петров е обявил, че към датата на влизането си в Народното събрание е бил изпълнителен директор на „Топлофикация” – ВТ, както и на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД. Освен това в декларацията си Петър Петров е записал, че е управител на „Еко енергия холдинг” и на „Златно пиле – Монтана” ЕАД. Година преди избирането си за депутат той е бил член на органа на управление на Безмитна зона Драгоман. Депутатът от квотата на ЛИДЕР е без задължения към кредитни или финансови институции. Депутатът Александър Методиев от ДПС, срещу когото в Кюстендил започнаха протести, е подал двете си декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси още на 27 октомври, когато положи клетва. Документите на останалите му трима колеги от Кюстендилски избирателен район носят датите 29 и 30 октомври. В документа си той е обявил собственоръчно, че при избирането си се води председател на ФК „Спартак” – Самоков, председател на Сдружение „Евророма” – Самоков, както и председател на училищното настоятелство на Начално училище „Петър Берон” в града. И трите организации представляват юридически лица с нестопанска цел. Наричаният за краткост Бат Сали декларира, че няма кредити и заеми, както и не участва в търговски дружества.