31 от осъдените през 2014 г. са непълнолетни, става ясно от годишния доклад за дейността на Ботевградския районен съд. През миналата година са образувани 2293 дела, което е по-малко в сравнение с предходните години.  Разгледаните дела през годината са 2592, от тях 90%  са приключени, висящи са 10%.
Разводите в Ботевград се увеличават . През миналата година съдът е разтрогнал 139 граждански брака, срещу 108 през 2013г. и 104 през 2012 г.
Седемнадесет са делата за домашно насилие.
Намалял е броят на делата, водени по чл. 410 и 417 от НПК срещу неизправни длъжници, става ясно от доклада.
През миналата година са образувани 298 изпълнителни дела, а събраните средства от държавния съдебен изпълнител са 911 363 лева, отчитат от съда.
В Ботевградския районен съд работят седем съдии.