Община Ботевград попадна в списъка на 95-те общини, които ще бъдат проверявани от Прокуратурата, затова че събират такси за регистрация на търговски обекти. Проверката е предизвикана по сигнал на министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова и на министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев.

Кметът на Ботевград  Георги Георгиев определи действието на двамата министри като “вмешателство в работата на общините”. “Не ме притеснява, че Прокуратурата ще проверява общинската администрация. Общината събира такса за регистрация на търговски обекти по решение на общинския съвет. Това е местният законодателен орган. Неговите решения се отменят единствено от съда. Така, че правораздавателните органи ще трябва да се произнесат дали сме допуснали закононарушение в случая, или не сме.” – заяви градоначалникът.