По искане на майки от Врачеш ще бъде изградена детска площадка в селето. В тази връзка кметът Георги Георгиев внесе на днешната сесия на ОбС докладна за отпускане на 20 000 лева. По време на обсъждането й съветникът Филип Филипов предложи сумата на бъде увеличена с 10 000 лева, като се аргументира, че средствата, посочени в докладната, са недостатъчни за изграждане на детска площадка, отговаряща на европейските изисквания. Също така Филипов подчерта, че общината може да осигури тези средства, щом като кметът казва, че в хазната има пари и предлага да бъдат отпуснати 60 000 лева за семинар на общинските съветници в България или чужбина.
Предложението на Филипов да бъдат отпуснати 30 000 лева за детска площадка във Врачеш не получи подкрепа в Общинския съвет. Против него гласуваха трима съветници от Врачеш – Даниела Дойчева, Ташка Дикова и Методи Методиева.  Колегите им от същото село – Мариана Босовска и Милчо Владимиров, гласуваха „за”.