ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ ПРЕДСТАВИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА БОЛНИЦА В ЕТРОПОЛЕ


На 04.03.2015 година в Многофункционалната зала бе представен анализ за развитие на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев", на база извършената дейност през последните три години.


Анализът бе разработен от екип от специалисти, след възложена от страна на кмета на община Етрополе задача, за изготвяне на стратегия, с която да бъдат дадени основни насоки за справяне с проблемите и развитие на болницата.
Презентацията бе представена от ръководителя на екипа д-р Пламен Цеков. Той информира присъстващите, че екипът се занимава с кризисен мениджмънт от далечната 1999 година, като специализацията им е именно в общинското здравеопазване. Д-р Цеков сподели, че първоначалният замисъл е бил да се изготви Бизнес план за развитието на болницата, но в процеса на работа се оказва, че това е една твърде амбициозна задача. За това се прибягва до решението да се направи анализ на състоянието на здравното заведение за период от три години, да се посочат основните проблеми, както и насоки за тяхното преодоляване, за да може болницата да продължи да работи, но и да се развива.
Представени бяха основните цели, които болницата трябва да постигне. Сред тях - увеличаване на пакета от услуги, които се предлагат, с цел привличане на повече пациенти от други населени места; промяна в отношението към пациентите - пациентът трябва да бъде в центъра на вниманието и дейността на здравното заведение (би могло да се разработят програми за обучение на пациентите, с което да се обогати тяхната здравна култура); висок професионализъм в работата на лекарите.
На базата на извършения анализ д-р Цеков информира, че броят на преминалите болни през 2013 г. е с 146 повече спрямо 2012г., докато през 2014 г. се наблюдава лек спад - 33 пациенти по-малко. От направения анализ на приходите за изминалите три години става ясно, че най-голям е делът на ресурсите, идващи от НЗОК, които варират в порядъка на 70-80% от бюджета на болницата. На второ място са средствата, които се отпускат от бюджета на Общината, които за 2013 година възлизат на 20,6 % от бюджета на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев". Д-р Цеков отбеляза, че изложените данни са ясен показател за това, че тенденцията Общината да заделя значителни ресурси за здравеопазване, е устойчива, което е голям плюс за болницата. Според здравния експерт към настоящия етап функционирането й е неизбежно без подкрепата и съдействието на Общината, но това съвсем не означава, че в бъдеще здравното заведение не би могло да се превърне в печеливша организация.
Що се отнася до разходите на здравното заведение бе отбелязано, че една значителна част от разходваните средства са за електроенергия, горива и вода, което има как да бъде преодоляно, чрез различните мерки за енергийна ефективност. Стана ясно, че за заплати се дават средно около 55% от бюджета, което според д-р Цеков е в границите на нормалното, тъй като добрите болници разходват около 60-65% за заплати.
Според представената инвестиционна политика стана ясно, че за да увеличат шансовете на болницата за рентабилно функциониране в качествени и количествени измерения, усилията могат да бъдат насочени към следните алтернативи:
- увеличаване на района на влияние
- увеличаване дела на пазара
- предлагане на нови продукти и услуги
Това, което е разработено в пална за изпълнение през тази година е повишаването на нивата на компетентност на отделенията. Според направените анализи би трябвало да се повиши дейността на отделенията по Хирургия и Ортопедия и травматология, тъй като в тях има потенциал за развитие, заключи д-р Пламен Цеков. Материалната база е твърде голяма, отбеляза експертът, тя може да се реорганизира, като част дейностите се съсредоточат в едно крило, за да се намалят излишните разходи.
Изключително добре, в своята работа, се справя администрацията в здравното заведение, отбеляза д-р Цеков, според когото, за да се развива една болница, не само лекарите трябва да се професионалисти, но и хората, заети с административна дейност. Т.е. на лице са всички предпоставки болницата да работи още по-добре, стига да има желание и търпение от страна на лекари, пациенти, общинско ръководство и граждани. Според него всичко това е и въпрос на умение и организация по какъв начин ще бъдат управлявани паричните ресурси.
След представянето на анализа беше дадена възможност на присъстващите в залата да изразят своето мнение и да зададат въпроси. Г-жа Христова заместник-кмет на община Етрополе добави, че е наложително привличането на нови специалисти, за да може болницата наистина да функционира сравнително добре. Това бе потвърдено и от д-р Цеков.
Несъгласие с екипа, по отношение на визията им за развитие на болницата, изразиха част от присъстващите лекари, според които тези препоръки са добри, но е изключително трудно да бъдат реализирани.
Бившият народен представител г-н Емил Димитров изрази мнението, че това, което се предвижда да бъде направено в отделението по Хирургия е почти немислимо и е чиста заблуда да се смята, че по този начин ще бъдат привлечени повече пациенти, тъй като е факт, че голяма част от хората предпочитат по-големите болници. На това изказване д-р Цеков отговори, че това не е съвсем така, тъй като голяма част от пациентите не могат да си позволят услугите, които предлагат по-големите болнични заведения.
На финала ръководителят на екипа, разработил анализа обобщи, че ситуацията не е толкова тежка, както бива представяна и здравното заведение притежава потенциал за развитие. Той съобщи, че в подобно положение се намират около 80% от общинските болници в страната.
Източник: Общината