Съобщение от РИО на МОН – София регион


Уважаеми колеги, след проведения конкурс, от днес 16.03.2015 г. РИО - София регион  има нов началник, г-н Христо Андреев.
Цакова, Красимира
главен специалист "Човешки ресурси"