В ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград е разработен и осъществен уникален работещ макет, показващ устройството и действието на пневматична спирачна система на превозна средство с повече от два моста. Демонстрационният стенд е разработен по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование, финансирана от МОН.


Работещият макет съответства на нивото за базово обучение на специалисти. Обхватът покрива товарни автомобили, ремаркета и автобуси и позволява цялостно обучение на специалисти.


Конструкторите на стенда и ръководството на гимназията са убедени в необходимостта да се разшири симулационният модел, за да може да се обхванат поне 90 на сто от реалните повреди, за което е необходимо допълнително финансиране.


За всички, които се интересуват от потребностите на транспортния бизнес, от качественото обучение на кадри за съвременния транспорт и реалното осъществяване на дуалното образование на учениците от професионалните гимназии тази идея заслужава подкрепа.


Подробности за демонстрационния стенд са описани в месечното издание за специализирани автомобили „Камиони“ от м.март 2015г., съобщиха от учебното заведение.