Областният управител на Софийска област започва обстойна проверка на информациите, данните и констатациите за аморалния стил и корупционен модел на управление на община Ботевград,  изнесени  в отвореното писмо от група общински съветници и граждани. Проверката е по изрична молба на Председателя на Народното събрание Цецка Цачева, която, като един от адресатите на писмото, реагира мигновено и изпрати известие до Росица Тодорова, чрез началника на кабинета си. От него става ясно още, че текстът на писмото е предоставен и на вниманието на парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, откъдето също ще вземат отношение по посочените в писмото сериозни проблеми в управлението на ботевградска община.


Подобно писмо до Областния управител на Софийска област е изпратено и от Началника на приемната на Министерския съвет на Република България Соня Божикова.Предоставяме пълният текст на писмото до Областния управител: 


ДО:
Г-ЖА РОСИЦА ТОДОРОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
бул. Витоша №6
гр. София – 1000


КОПИЕ:
Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ бул. България № 5
гр. Ботевград - 2140 Софийска област


Уважаема госпожо Тодорова,


До Председателя на Народното събрание, чрез г-н Иван Гавалюгов, се получи отворено писмо от граждани и общественици от община Ботевград, в което се изразява тяхното недоволство от действия на кмета на общината г-н Георги Георгиев, свързани с финансовото и стопанско управление на общината.


Моля Ви да разпоредите обстойна проверка на изложеното, като уведомите г-н Гавалюгов и Кабинета на Председателя на Народното събрание за резултатите, становището си и предприетите мерки, съгласно Вашите правомощия и компетенции.


Информирам Ви, че копие от преписката е предоставена и на вниманието на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 43-тото Народно събрание


ПРИЛОЖЕНИЕ: отворено писмо и подписка 6 негова подкрепа


НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
Евгения Илиева