Около 300 лица, търсещи работа, са посетили общата трудова борса в Ботевград. Над 74 от тях са одобрени при директния контакт с работодателите. Най-голям брой свободни работни места за професиите - монтажник на електронни елементи и на сложни комбинирани изделия, работник в склад и в изпитателна станция, тест-инженер, инженер-процеси, специалист по доставки, специалист по връзки с клиенти, бобиньор, оператор шевно производство, охранител, шофьор, булдозерист голф-терени и други, бяха обявени от: „Епик Електроник Асембли” ЕООД – 75 места; “Бовис” АД – 8 места; “Сименс” ЕООД – 8 места;“Грамер” АД – 4 места и други.