Дирекция „Бюро по труда” – Ботевградр организира обща трудова борса, която ще се проведе на 07.06.2023г. (сряда) от 10.00 часа в „Център Работа” на Дирекция „Бюро по труда” в Ботевград


Основна цел на борсата е осъществяване на контакти и обмяна на информация между търсещи работа лица и работодатели, както и възможност за директен подбор от страна на работодателите.


Повече информация може да получите от трудовите посредници в дирекцията в Ботевград и филиалите в Правец и Етрополе.


Телефони за контакт: 0723 / 60-162 за Ботевград; 0720 / 62-095 за Етрополе; 07133 / 23-84 за Правец.