Липсата на кадри е основният проблем, пред който са изправени болниците на територията на Софийска област. До тази констатация достигнаха членовете на Областния консултативен съвет по здравеопазване, който проведе първото си заседание днес. В състава на Съвета влизат управители и представители на всички болници на територията на Софийска област, както и регионалните структури на Здравноосигурителна каса, РЗИ и Спешна помощ. Председател на Съвета е заместник областният управител с ресор „здравеопазване” – г-н Емил Атанасов


Присъстващите на заседанието изразиха задоволство от факта, че Съветът започва работа, изтъквайки, че това е един необходим и полезен орган. Д-р Сава Савчев – заместник-управител по лечебната дейност на УМБАЛ „Света Анна” призова колегите си за активна комуникация и колаборация между тях и подчерта, че вратите на болница „Света Анна” винаги са отворени за пациентите от всички общински лечебни заведения.


Д-р Цено Глогов - управител на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” – Етрополе, повдигна въпроса за липсата на млади лекари, които да се задържат на работа в болниците в областта. По думите му, по четирима младежи от Етрополе завършват медицина годишно, но всички се ориентират към работа в чужбина. Колегите на д-р Глогов от Областния съвет по здравеопазване подкрепиха неговата констатация и се обединиха около мнението, че трябва да се помисли за механизъм, с който медиците да бъдат привлечени към лечебните заведения в Софийска област. Пример за такава мярка даде д-р Мая Луканова - управител на МБАЛ Елин Пелин, която обясни, че на лекарите в общината са предоставени жилища от общинската администрация и там проблем с недостиг на кадри няма.


Д-р Ивка Георгиева – управител МБАЛ Ихтиман също сподели успешна практика по отношение на кадрите – общината поема пътните разходи, а в някои случаи и обучението на студентите, но при условие, че след завършване на университет, младият специалист ще работи 5 години в местната болница.


Областният управител Росица Иванова, която дойде на заседанието, за да поздрави лично членовете на Съвета, ги призова да помислят за повече мерки в тази посока. По нейна инициатива ще бъде поискана справка за студентите, родом от Софийска област, които завършват медицина, за да се работи в посока привличането им на работа в някое от лечебните заведения в региона. Г-жа Иванова изрази готовност пред участниците в заседанието да се излезе с позиция и предложение по тези въпроси, които да бъдат предложени и за обсъждане в Народното събрание.


Д-р Николай Златев – директор на РЗОК-София област представи доклад, според който към момента са сключени договори със 121 общопрактикуващи лекари; 122-ма стоматолози; 112 специалисти на индивидуална медицинска практика; 11 самостоятелни лаборатории; 13 Многопрофилни болници за активно лечение; 17 медицински центрове и 7 лечебни заведения за извънболнична помощ, които обслужват пациентите в Софийска област. С него управителите на лечебните заведения обсъдиха темата за финансирането на надлимитни дейности, заплащането на медицински изделия и други.


Д-р Десислава Толинова управител наМБАЛ Пирдоп сподели и друг проблем - липсата на нормативна уредба, задължаваща общините – собственици на болници, да поддържат сградния фонд и апаратурата им, както и да дофинансират дейностите им.


Други проблеми, изтъкнати от експертите в рамките на заседанието, бяха остарялата апаратура и недостигът на средства, съобщава пресцентърът на Областната администрация.