Точно преди 50 години, на 28 април 1965 година Тодор Живков реже лентата на Завода за полупроводници в Ботевград.  И произнася прословувата фраза, която отдавна надживя самия завод: „Сега откриваме завод за полупроводници, догодина за цели”.
ЗПП – Ботевград е проектиран  от „Машелектропроект”София , технологията за производството на германиеви диоди и транзистори е закупена от CSF Франция
ЗПП е построен само за 19 месеца от фирмата  „Заводски строежи” – район Враца. Първите работници от основното производство са назначени на 23.12.1963 г, като основната част от тях преминават 30 дневен курс на обучение в завода на CSF в гр. Гренобъл, Франция.
Преди това на 45 дневен курс в същия завод са изпратени 13 специалисти, а през 1964 г още 14.

През септември 1964 е пусната линията за производство на точкови диоди и Маргарита Вутова произвежда първия диод.
На 13.11 .1964г е извършена първата продажба  на диоди и транзистори .  Първият директор на ЗПП е инж. Лазар Данчев, а от  февруари 1969 г.  директор е инж. Марин Маринов. Заводът за полупроводници става основа за възникването на „Микроелектроника” АД.
Краят на ботевградската „Микроелектроника”  е на 19.11.1996 г, когато  с решение на Софийския окръжен съд дружеството   е обявено в несъстоятелност. За синдик е назначен Иван Стаменов, а от август 1998 г. Стойчо Стойчев
  С решение от 12.08.1999 г. Бургаският  окръжен съд   вписва прекратяване на „Микроелектроника” порадади вливането й  в „Океански риболов” ЕООД.
В момента на площадката на бившата „Микроелектроника” работят 26 фирми с близо 4000 души персонал. По-голяма част от дейността на фирмите  е свързана с електрониката.