С националното външно оценяване по български език и литература за всички ученици от четвърти клас на 7 май 2015 г. започна поредицата традиционни изпитвания и изпити, които ежегодно се провеждат през този месец. Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са 8 май, 12 май и 13 май 2015 г. Четвъртокласниците тази учебна година са 63 097.


Учениците ще бъдат оценявани върху диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Те ще имат на разположение 40 минути време за работа върху задачите. Максималният брой точки е 20, които показват степента на овладяване на учебното съдържание според държавните образователни изисквания за учебно съдържание за началния етап на обучение. Училищни комисии ще извършат проверката и оценяването в рамките на три работни дни. 


Националното външно оценяване започна в 10 часа на 07 май 2015 г.