Съмненията за натрупани огромни и съвсем умишлено прикрити задължения на община Ботевград към различни фирми и организации се засилват все повече. На последната изънредна сесия на ОбС стана ясно, че Община Ботевград дължи на общинското дружество Балканагаз2000, и то само за спортните обекти, близо 90 хил. лв. Запознати с общинските дела обаче твърдят, че задълженията към газовото дружество са далеч по-големи, тъй като имало и други общински обекти, които не плащали сметките си за газ от дълго време. Наскоро стана ясно и че общинското ВиК търпи загуби от факта, че редица общински обекти не плащат за услугата "вода и канал" тъй като изобщо не се инкасират, а други, като кметстватат по селата например, се таксуват съвсем символично "на база" , а не според отчетите на водомер. 


Освен дългове към общинските дружества, Община Ботевград дължи вече над 250 хил. лв. към държавта от невнесени данъци плюс натрупани лихви от продажбата на Градския универсален магазин. Преди няколко месеца фирма, извършила редица строителни дейности през 2007-2008-ма година, възложени от Общината, се сдоби с изпълнителен лист, с който ще си събира неразплатените вземания за над 400 хил. лв. Иск за над 100 хил. лв. неразплатени средства по европейски проект, като че ли ще е поредната сума, която ще трябва да се разплати от общинския бюджет, след като само преди няколко седмици МРРБ наложи на община Ботевград 100% финансова корекция по договора за доставка на костюми и декори за възстановката на "Последните дни на Цар Иван Шишман". И съвсем не на последно място трябва да включим няколото стотин хиляди лева задължения на Община Ботевград към фирмата изпълнител  на пречиствателната станция за отпадни води. За тези неразплатени сериозни суми спомена и Георги Георгиев в едно от последните си ТВ интервюта. Неотложната необходимост за разплащане със строителя бе посочен като основен мотив за искането за теглене на краткосрочен заем от 1 100 000 лв.  Наложената санкция по този европроект е за 3 620 000 лв. , които средства ще трябва да се изплатят от собствени приходи на общината.


Това са само част от известните задължения на ботвградската община. Но редица източните споменават и за много други, съвсем умишлено прикривани дългове, които ежедневно се увеличават от трупаните лихви по неразплатените суми. Именно поради ежедневно изникващите нови общински задължения, група общински съветници внесоха питане до кмета, с което искат актуална и коректна информация за всички неразплатени общински сметки от 2003-та година досега. Текстът на питането гласи:


г-н Кмете,


На основание чл. 33 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА, моля да предоставите пълна и подробна информация, подкрепена с необходимите документи, в която коректно да бъдат посочени всички неразплатени задължения на Община Ботевград към фирми, учреждения и институции, възникнали в периода 01.11.2003 г. - 25.05.2015 г.


Дали обаче общинското ръководство ще предостави искания отговор с необходимите детайли, или за пореден път просто ще си замълчи, скривайки тази изключително важна информация от съветниците, а и от данъкоплатците, предстои да разберем този четвъртък -  на редовната сесия на ОбС Ботевград.