По изключение извънредната сесия за болницата ще се проведе в зала „Ботевград”, тъй като се очаква присъствието на повече хора. Общинското ръководство е отправило покана към министъра на здравеопазването д-р Евгени Желев и към депутатите от нашия избирателен район да дойдат на предстоящото заседание на ОбС в петък.