Както се очакваше, бурни дебати предизвика докладната, в която общината спешно поиска разрешение от съветниците да се разплаща със строителите на пречиствателната станция за отпадни води, използвайки средства от такса "смет". Съветници от опозиция изразиха мнения, че тази докладна е незаконосъобразна, като се позоваха на Закона за местни данъци и такси, както и на констатациите за вече допусканото нецелево харчене на средства от това перо, подробно описани в доклада на Сметната палата. Те обърнаха внимание на това, че въпросната докладна не е подписана от юриста на общинския съвет и ,тъй като той отново липсваше от заседателната зала, поискаха от юристконсулта на общинската администрация да посочи конкретно текст от закона, който позволява изразходването на тези целеви средства за поисканите други капиталови разходи. Въпреки настойчивите подканяние да се прозинесе по компетентност, Людмила Маркова остана безмълвна, с което практически потвърди липсата на правно основание за разпореждането с тези средства по предложения в докладната начин. Това обаче съвсем не впечатли съветниците от управляващото мнозинство и те набързо предложиха да бъдат прекратени дебатите и да се премине към процедура по гласуване.


Общинският съветник Иван Гавалюгов, в личен разговор със седящата до него Цеца Христова, изпусна репликата "ясно е , че сега овцете ще го гласуват”. Тази фраза обаче, споделена с колежката му, бе чута и от някои от докачливите съветници от мнозинството, които явно се разпознаха в ролята на овце . Последвалите звуци на престорено възмущение от страна на засегналите се съветнички от групата на Георгиев, първоначално объркаха председателя на ОбС Йорданка Лалчева и тя направи забележка на съветника. Гавалюгов обясни, че е направил това изказване в личен разговор и не се е обърнал конкретно към никой от присъстващите. Под настойчивите писъци на разпозналите се като млекодайното домашно животно, Лалчева изпадна в тотална безтегловност и реши ситуацията с типичната си адекватност, разпореждайки отстраняването от залата на провинилия се съветник. Квесторите помолиха Гавалюгов да напусне, но той им обърна внимание, че в качеството си на гражданин  има право да остане.
 
След прекъсване от 10 минути заседанието продължи. И съвсем очаквано съветниците от мнозинството подкрепиха поредното незаконосъобразно предложението на общината.