Общинският съвет даде съгласие да бъдат отпуснати 250 000 лева за издръжка на отбора по баскетбол „Балкан”. Общинският съветник Христо Якимов напомни на общината, че при внасяне на докладни за отпускане на средства трябва прилага към тях план-сметки за яснота как ще бъдат разходвани парите.