Тенденцията за отрицателен прираст в Община Ботевград продължава и през 2015 година. Починалите в периода от 1 януари до 30 юни са общо 239 - в Ботевград са издадени 145 смъртни акта, а в селата на общината - 94.
През отчетния период 34 двойки са сключили граждански брак, като 3 от тях в Трудовец.
През първата половина на 2015 г. в ботевградската болница са се родили 100 бебета.
Към този момент населението на Ботевград наброява 23 265 души, а на цялата общината – 35 445.