На 01 юли 2015 г. Елаците-Мед АД за пета поредна година даде официален старт на стажантската си програма.


Г-жа Симона Събкова, директор „Човешки ресурси“, откри събитието, като представи програмата и поздрави стажантите. „Стажантската ни програма се превърна в традиция и политика на фирмата за подпомагане на реализацията на младите хора, както и за ползотворно партньорство с образователните институции. Пожелавам ви тук, при нас, да научите много нови неща, да приложите усвоеното от университетите в реалното производство, а ние по този начин ще имаме възможност да открием бъдещи кадри, които имат желание и мотивация да се реализират в избраната от тях професия.“, сподели пред стажантите г-жа Събкова. 
В тазгодишната стажантска програма  на Елаците-Мед ще участват 32 студенти от цялата страна през месеците юли, август и септември. Одобрените кандидати се обучават в следните специалности:
Геология, Геология и геоинформатика, Маркшайдерство и геодезия, Обогатяване и рециклиране на суровини, Индустриални технологии, Инженерна екология и опазване на околната среда, Хидротехническо строителство, Индустриален мениджмънт, Икономика на транспорта, Автоматика, информационна и управляваща техника, Устройство и управление на земи и имоти, Строителство на сгради и съоръжения, Икономика и бизнес, Международни икономически отношения, Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Компютърни системи и управление, Икономика на човешките ресурси, Икономика с чуждоезиково обучение.
Студентите са от Минно-геоложки университет, Химико-технологичен и металургичен университет,  Технически университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия гр. София, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ гр. София, УНСС, Софийски университет, Икономически университет гр. Варна. Има и един студент обучаващ се в Политехнически университет в гр. Милано, Италия.
Направленията и отделите, в които са разпределени стажантите, са: цех „Мелнично-флотационен“, цех „Ремонтно-механичен“, цех „Водно и хвостово стопанство“, отдел „Геоложки“, отдел „Маркшайдерски“, отдел „Геотехнически“, отдел „Маркетинг и търговия“, „Химическа лаборатория“, „Изследователска лаборатория“, отдел „Капитално строителство“, отдел „Информационни системи в минната промишленост“, отдел „Човешки ресурси“.
Стажът се провежда в Обогатителен комплекс, с. Мирково и в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе на Елаците-Мед АД.