Смесен градски хор „Стамен Панчев” се завърна с плакет и грамота от Международния фолклорен фестивал „Свети Наум” в Охрид, който се проведе от 2 до 6 юли. В него взеха участие танцови състави, танцьори и изпълнители от България, Македония, Полша, Сърбия, Хърватия и други.


Ботевградският хор за първи участва във фестивала „Свети Наум”. Това че той е фолклорен, не  означава непременно, че в него трябва да участват само изпълнители на народна музика, народни танци и песни. Напротив, на този фестивал си дават среща различни видове изкуства от различни държави. Той привлича и с това, че таксата за участие е поносима. През този месец в Охрид се провежда и хоров фестивал, но таксата за участие в него е много висока.  Това сподели Таня Цонкова – диригент на смесен градски хор „Стамен Панчев”.


Няколко часа след пристигането си в Охрид нашите хористи са изнесли концерт в храма „Свети Панталеймон и свети Климент”, където се намират мощите на св. Климент Охридски. През останалите фестивални дни те са представили своето изкуства на открити сцени в града. Участвали са и в заключителния концерт на фестивала.


„Репертоарът, с който се представихме, включваше предимно български народни песни в обработка на Петко Стайнов, Филип Кутев, Асен Карастоянов и други. В заключителния концерт изпълнихме една добре позната песен в Македония – „Що ми е мило и драго” по музика на Петко Стайнов. Публиката ни пригласяше през цялото време. Концертът завърши с връчване на грамоти и плакети на участниците. Фестивалът нямаше конкурсен характер, но предоставя една добра възможност за изява и  за осъществяване на контакти и приятелски отношения с участници от други държави”, каза още Таня Цонкова.


За участието на хора в международния фестивал ОбС гласува да бъдат отпуснати 4000 лева. С тези средства са покрити част от разходите за път и престой на хористите. Всеки от тях е доплатил по 100 лева за пребиваването си в Охрид. По думи на Таня Цонкова, външните лица, придружавали хора, са пътували за своя сметка. „Всеки от тях е заплатил сумата от 260 лева. Сумата включва транспортни разходи, спане и храна по време на фестивала. Участниците заплащат и такса участие, която е в размер на 10 евро”, обясни тя.


Да припомним, че  докладната за отпускане на средствата за участието на градския хор в международния фестивал, предизвика неодобрение от страна на общински съветници поради това, че в нея липсваше информация за това колко хористи ще пътуват, колко ще са външните лица, които ще ги придружават и дали те ще пътуват за своя сметка. Освен това, в предложението до местния парламент не бе представена и разбивка на разходите. Между другото всяка докладна за отпускане на средства за изява на ботевградски самодейни състави и групи извън граница се внася за гласуване в ОбС без конкретна информация за разходите, което не дава ясна представа дали отпуснатите средства се харчат по предназначение.