Досегашният управител на МБАЛ – Ботевград д-р Филип Филев бе единствения кандидат, който се яви на конкурса за управител на местната болница. Конкурсът премина на два етапа – представяне на разработката за развитие на местното лечебно заведение и събеседване. Д-р Филев премина двата етапа със следните оценки: много добър 5.40 и отличен 5.60. На днешното заседание Общинският съвет утвърди класирането и избра д-р Филип Филев за управител на болницата през следващите три години. „За” гласуваха 20 съветници, 3-ма се въздържаха, а 1 не участва в гласуването.
В хода на обсъждането на докладната съветникът Иван Гавалюгов каза, че възприема д-р Филев като ерудиран човек, но не одобрява неговото недобросъвестно отношение към високия корпус на болницата. Съветникът попита д-р Филев по чия заповед е демонтирал радиаторите във високия корпус на болницата и защо е сключил договор да бъдат продадени за скрап на едни цени, а след това сключва два анекса за продажба на по-ниски цени. На въпросите му обаче не бе отговорено, тъй като председателят на ОбС  - Йорданка Лалчева, бе на мнение, че те не са свързани с докладната за утвърждаване на д-р Филип Филев за управител на МБАЛ – Ботевград.