Отчетът на Йорданка Лалчева за работата на ОбС в периода 01.01.2015-10.09.2015 предизвика редица въпроси от страна на съветници по време на последното за този мандат заседание, което се състоя вчера. Според Иван Гавалюгов председателят на ОбС не е изпълнявала законовите си задължения да известява местния парламент за върнатите решения от областната администрация и да разпореди публикуването им на страницата на общината.


„Трябваше по алтернативен начин да научаваме за тези решенията”, каза съветникът и попита Лалчева поради каква причина не си е изпълнявала задълженията. Гавалюгов се поинтересува още какви усилия е направила лично тя, за да не останат питанията /17 на брой/ на съветниците без отговор.
„Питанията касаеха теми, засягащи голяма част от населението на Община Ботевград, както и начина на управление на тази община. Информацията, която сме искали, е била публична по своя характер”, подчерта общинският съветник. Той се обърна и към присъстващите Георги Георгиев – кмет на Ботевград и Красимир Андреев – временно изпълняващ длъжността „кмет” със следните думи: „Какво притеснително видяхте в нашите въпроси, господа кметове, та решихте от няколко месеца насам абсолютно демонстративно и нагло, погазвайки закона, да не ни отговаряте. Какво провокативно видяхте в нашите въпроси? Ако има такъв случай, моля да го кажете ясно и точно. Аз няма да изреждам всеки един въпрос, на който не е отговорено.”.


Гавалюгов обърна внимание на още един момент в отчета на Лалчева – броя на провалените заседания на ОбС. „Считам, че тези сесии са били съществени и важни за цялата ботевградска общественост, конкретно случая с ВиК. Вие правехте всичко възможно тези сесии да не се състоят. Защо насрочвахте провалена сесия в неудобно време в крайния срок, в който законът Ви позволява? И обратното, в друг случай, когато някой от управляващото мнозинство поиска извънредна сесия, вие я насрочвахте за следващия ден – по какви критерии ставаше това?. Имаше случай, когато си позволихте да нарушите закона, като насрочихте сесия без да е внесена докладна, и то само защото не мина едно решение. Ставаше дума за трафопоста в Новачене”, обясни съветникът.


Йорданка Лалчева отговори, че не приема констатациите на Гавалюгов. „В края на мандата не сте в състояние да ме изкарате извън каквито и да било нормални релси. Така че не се опитвайте да ме обвиняване в неща, в които не съществуват. Бях закрила заседанието и споменах, че ще направя извънредна сесия”, заяви тя. Лалчева отрече да е нарушавала процедура.
По отношенията на питанията от общински съветници, Лалчева заяви, че ги е отправяла в срок до общинската администрация. „Това е, което мога да кажа по този въпрос”, отвърна тя. Председателят на ОбС каза още, че на всяко заседание била информирала общинските съветници за върнатите от областната администрация решения.


В отговор на въпроса за питанията, кметът Георгиев заяви, че на всички питания на съветниците, отправени чрез председателя на ОбС, било отговорено устно. 


Съветникът Цветан Цолов изрази своята неудовлетвореност от отговора на Георги Георгиев.”Аз лично съм внесъл няколко питания, на които не е отговорено. Той поиска от общинското ръководство да се ангажира до края на мандата да отговори на въпросите му по надлежния ред. Както се очакваше, кметът държеше на своето – няма питания, на които да не е отговорил. „Не съм отговорил само на въпросите, които се повтарят. Задават се от един съветник, а след това друг пита същото”, каза Георгиев в опит да се оправдае.    


Относно провалените сесии, Лалчева опита да се измъкне със следния отговор : „Колеги, дали заседанията ще се проведат, ги определя кворумът, а кворумът - това сте Вие. Така че въпросът не е към мен”.


След тези въпроси и отговори дискусията се завъртя около работата на постоянните комисии в ОбС. Йорданов обвини съветниците от опозицията, че не идвали редовно на техните заседания. Гавалюгов отвърна, че това е така, защото „тези комисии работят формално и в тях не се провежда реален диалог”.