Като се взе в предвид, че досегашния кмет на Кметството в с. Малки Искър Марин Маринов ще участва в надпреварата за кмет и през следващия мандат и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, днес  Общинският съвет  реши временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство в с. Малки Искър да бъде  Атанас Владимиров Талев на длъжност „Технически сътрудник", считано от деня на регистрация на кмета на с. Малки Искър Марин Маринов в Общинската избирателна комисия до полагане на клетва от новоизбрания кмет.


Снимката е от архива на сайта