България е на последно място сред 27-те държави-членки на Европейския съюз (ЕС) по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, става ясно от публикувани на 23 юни данни на Евростат (статистическата служба на ЕС), цитирани от Ройтерс.

От Евростат посочват, че Люксембург е най-богатата държава по показателя БВП на човек, като изпреварва следващата я на второ място Ирландия почти два пъти.  

По паритет на покупателната способност БВП на глава от населението в Люксембург през 2007 г. е надхвърлил три пъти средния показател за ЕС. Паритетът на покупателната способност е макроикономически показател, чрез който се уеднаквяват различните стойности на валутите в отделните държави.

От Евростат съобщават още, че показателят за Люксембург е изкуствено завишен заради големия брой работници чужденци, които работят в малката държава и увеличават нейния БВП, без обаче да живеят там.

Това намалява броя на хората, върху които се разпределя реалният БВП на страната. Второто място на Ирландия пък се дължи най-вече на факта, че страната в най-максимална степен успява да се възползва от фондовете на ЕС.

България, която се присъедини към Евросъюза през миналата година заедно с Румъния, има най-ниския БВП на глава от населението, изпреварвана със съвсем малка разлика от северната си съседка. Спрямо 2006 г. големите европейски икономики - Франция, Германия и Италия, са намалили съвсем слабо своите показатели.

Трети по доходи са холандците, а четвърти гражданите на Австрия. Най-близо до средния доход за Съюза е Италия, която вече е изпреварена от Испания, макар икономиката на втората да е с по-ограничени възможности.