Разширен брифинг имаше днес от 16:00 часа в залата на Общинска администрация.
Поводът е инвестиционните намерения на фирма „ ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ" АД, за преустройство и реконструкция на технологични съоръжения и инсталации на обект „Централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на база газификация на биомаса".
Присъстваха кметът инж. Богомил Георгиев, заместник-кметът Росица Христова, директорите на дирекции от Общинска администрация, представители на свързаните с осъществяването на обекта институциите, представителите на общинските медии, общинският съветник Милчо Цацов и Николай Билев.
Преди разглеждане на определената тема, кметът представи новия ръководител на местната радиоуредба Виолета Кръстева.
Кметът, който ръководи брифинга, прочете изявление към гражданите, касаещо инвестиционните намерения на фирма „ ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ" АД, за преустройство и реконструкция на технологични съоръжения и инсталации на обект „Централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на база газификация на биомаса". Изявлението качваме като отделен материал.
Своите аргументи против изграждането на централата изложи инж. Милчо Цацов:
- Заповед за ПУП на този обект е издадена без решение на Общинския съвет.
- Централата е извън регулацията и тази заповед за ПУП не е в правомощията на кмета.
- В представените документи са посочени само 10 работни места – мъже, а
обяснението на представителите на фирмата днес са за 20-30 работни места.
- В централата ще се използва суровина, която не е характерна на Етрополския край, а ще се докарва от други места. В Етрополе ще остава тор.
- Централата се изгражда тихомълком, а не след публично обсъждане.
- Мястото й не е на територията на завод „Етрополски бук”, т.е. в горния край на града заради ветровете, които са характерни за Етрополе. Като добър пример даде изграждането на Асфалтна база, която е в долния край.
Представител на Етрополската секция на сайта botevgrad.com поиска от представителите на фирмата да изяснят следните неща:
- Осигурява ли се 100 %-ва гаранция срещу замърсяване на околната среда и  въздуха в Етрополе?
- В тази връзка, отчита ли се „розата” на ветровете и характера на атмосферното налягане в Етрополската долина?
- За кога е насрочен пусковия срок?
- Медиите ще имат ли достъп до централата преди пуска? Защото при
първоначалния вариант от 2011 година не само не бяха допуснати, но се стигна и до протест на гражданите срещу обгазяването и острата миризма в града.
Имаме обещанието на фирмата, която изгражда обекта и на инвеститорите, да изпратят до медиите подробен материал, касаещ изцяло строителството и обезпечаване безопасността на хората от града. Веднага, след получаването им, ще ги направим достояние за читателите на нашия сайт.
На всички въпроси бяха направени подробни разяснения от страна на инвеститори, строители и собственици на въпросната централа.
Освен това направиха и изявление, че всеки, който пожелае може да отиде и да се запознае на място с обекта.