На проведения вчера брифинг Дарина Петкова – директор на дирекция в Общинска администрация, запозна местните медии със социалната политика, която се осъществява в Община Етрополе:

• През изминалата седмица беше открит Центъра за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания. Заедно с него в общината има изградени три заведения, като две от тях ще започнат да функционират от началото на 2013 година: Център за обществена подкрепа и споменатия Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания. 
Предстои разширението на Дома за стари хора от 22 на 42 човека, който ще се помещава в източната половина на старата болница в Етрополе.
• От 1 ноември в общината започнаха работа 25 човека по поддръжка на пътищата и 9 човека по поддръжка на сгради. Разкрити са по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за период от 10 месеца – до 31 август 2013 година.

И още нещо извън горните теми:

• През изтеклата седмица завърши планираното почистване на Община Етрополе от градински отпадъци, което се извършва всяка есен.
Съгласно утвърдения план, почистването и извозването на отпадъците с превоз от общината, трябваше да завърши до 31 октомври т.г. Гражданите трябваше да изнасят отпадъците пред жилищата си до 29 октомври т.г., но продължава да се изнасят и след тази дата.
Почистването приключи успешно, като днес ще бъдат извозени последно изнесените отпадъци. Необходимо е  да се преустанови изнасянето на повече отпадъци, но ако има още такива, всеки гражданин ще трябва си ги извози до сметището със собствен превоз.