Веселка Лакова взе участие в шестнадесетата годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България с международно участие на тема: “Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история. Изучаване на Европа в нейното многообразие“.
Конференцията се проведе от 11. 09 до 13. 09. 2015 г. в гр. София. Официални гости бяха Ваня Кастрева – заместник–министър на образованието и науката, Петър Нацев – Представителство на Европейската комисия в България, Мартина Михалски - координатор на проекта “Create Europe in Diversity“.
Разгледани бяха няколко основни  теми: “Европейската идентичност и преподаването на история“, „Какво ново в историческото познание?“, „Електронните ресурси за обучението по история“.
От тази година Веселка Лакова е член на Сдружението на преподавателите по история в България.