Местна инициативна група – Ботевград взе участие в Международна конференция, посветена на 30-годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие в Европейския съюз. Тя се проведе от 10 до 12 май в Бургас и Поморие. МИГ - Ботевград бе представляван от зам.-председателя - Надежда Димитрова.


Поводът за организирането на събитието бе 30 години от прилагането на подхода ЛИДЕР, които се навършиха през 2021 год., а целта - да се създават връзки между различни дейности за развитие на икономиката в селските райони. Чрез подхода се насърчава придобиването на умения за разработване на стратегии за развитие.


Форумът се организира от Министерство на земеделието със съдействието на Община Бургас. В него взеха участие министърът на земеделието д-р Иван Иванов, председателят на парламентарната комисия по земеделието храните и горите Пламен Абровски, заместник-министърът на земеделието д-р Момчил Неков, народни представители от България, представители на изпълнителната власт и парламента на Румъния, представители на Европейската комисия, кметове, представители на управляващите органи на финансиращите подхода програми, Държавен фонд „Земеделие“, експерти от европейски асоциации на местните инициативни групи и служители и участници от местните инициативни групи. Сред официалните гости бяха европейският комисар Матиас Сзабо и председателят на ЛИДЕР във Франция - Тибо Гиняр.


По време на международното събитие на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бургас се проведе изложение-базар с местни продукти и занаятчийски произведения от териториите на местните инициативни групи от България и Румъния.