На 21.09.2015 г. в Хелзинки, Финландия ще се състои финалният семинар по проект LeТeЕm – Learners, Teachers and Employers („Обучаващи се, учители и работодатели“) – №539723-LLP-1-2013-1-UK-COMENIUS-CMP – финансиран по Програмата за учене през целия живот, подпрограма „Коменски“, по който СУ „Св. Климент Охридски“ е партньор.


Ръководител на екипа на СУ е доц. д-р Мария Стойчева (ФФ), а ключови експерти – проф. д-р Росица Пенкова (ДИУУ), проф. д-р Иванка Мавродиева (ФФ) и гл. ас. д-р Николина Цветкова. Партньорите: Западношотландски университет (UWS), Пейзли, Шотландия, Обединено кралство; Университет за приложни науки Лория (Laurea), Финландия; Европейска мрежа център за бизнес и иновации (EBN), Белгия; Инспекторат по образованието в Прахова(ISJP), Румъния.


СОУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе е едно от трите училища в България, което приложи иновативна методология, свързваща света на бизнеса с обучението в училище и в университета. В първия етап на проекта бяха обучени ученици от 10 в клас с ръководител Росица Василева. След успешното мини пилотиране на проекта СОУ „Христо Ясенов“ се включи с 24 учители и 65 ученици от различни класове, обединени в групи по интереси. Чрез интегративни връзки между Български език и литература, История и цивилизация, География и икономика, Изобразително изкуство, Музика, Хореография, Екология, Биология и здравно образование, Испански език, Английски език, Руски език и Готварство, Философски цикъл, Информационни технологии, Математика се получиха чудесни и разнообразни продукти от дейностите по проекта.
Темата на проекта на СОУ „Христо Ясенов“ е Магията на Етрополе, която включва представяне на културно-историческите забележителности на Етрополе с цел реклама на града и на някои от фирмите от частния сектор. Основен работодател е община Етрополе, а в конкретната дейност- Историческият музей, Манастирът „Света Троица“, туристическият комплекс „Подковата“/ конна база с хотелска  част, ресторант/, Горско стопанство- Етрополе.
Учителите и учениците се запознаха с нов метод на взаимоотношения, учениците посетиха и се запознаха с институцията и човекът, който с помощта на своя екип  от специалисти, осъществява успешното управление на града. Участниците по проекта работеха в екипи по различните задачи- издаване на брошура за манастира, за конната база и хотелската част към нея, за историческия музей; изработването на презентация за забележителностите  на града и околностите, както и представянето на едни от запазените до днес традиционни празници в района.
Учениците пяха песни, танцуваха народни танци от района, рисуваха картини, показващи забележителностите на Етрополе.  Основният резултат от проектните дейности беше разбирането от страна на учениците и учителите, както и на работодателите, че трябва заедно да се работи в посока на модела LbD4ALL- „Учене чрез развитие“.
Ръководството на СОУ „Христо Ясенов“- Етрополе благодари на всчики учители и ученици, които се включиха без финансово стимулиране, а с голямо желание, позитивно и активно във всички дейности!
За конференцията: http://leteem.uws.ac.uk/index.php/en/leteem-conference.
Текст и снимки: Росица Василева