На 10 октомври изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Настоящият адрес трябва да е сменен преди 24-ти април. Избирателите трябва да подадат това заявление за вписване в изборния списък в съответната община по временния адрес.
Ето и останалите важни дати до произвеждане на местния вот:
 
На 4 октомври е крайният срок избиратели с трайни увреждания да подадат декларации за гласуване извън избирателните секции.
 
 На 14 октомври се обявяват заличените от списъците гласоподаватели. До 17 октомври избирателите могат да поискат отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината.
 
На 23 (петък) октомври е краят на предизборната кампания. Забрана за публикуване на социологически проучвания и екзит полове.