Предлагаме мнението на нашия читател Светослав Спасов, който реши да сподели вижданията си относно някои проблеми в нашата община, като предложи своите идеи за тяхното ефикасно решаване. Надяваме се, че поне в предизборната обстановка, когато всички кандидати се надпреварват да предлагат ефикасен лек за болките на общината, повече наши съграждани ще се включат активно в обсъждането на теми със сериозно собществено значение.


Ето и мнението на Светослав Спасов:


Аз смятам, че е грешно да се търсят огромни финансови и човешки ресурси, с цел да се подобри животът на гражданите и работата на бизнеса и институциите в града, без да се работи в насока промяна на манталитет, мислене и осъзнаване на нуждата от това да сме отговорни спрямо себе си, околните и околната среда, която е за поколенията след нас.


Проблематиките на съвремнното общество в община Ботевград, по които бих искал да изразя моето скромно менение за евентуални превантивни мерки и дейности за спряване с тези проблематики, са:


1.Взаимна работа с бизнеса в град Ботевград. Моето мнение тук е, че бизнесът в град Ботевград е на сравнително добро, даже много добро ниво, и не искам да се спирам на повечето проблеми на бизнеса като нива на данъци, инфраструктура, съвместна работа на администрацията и бизнеса на общинско ниво и т.н., а по-скоро да обърна внимание на един малък, но много важен проблем, а именно – липсата на улици и номера в индустриалната зона. Това е проблем, който не изисква прекалено огромни усилия и ресурси, за да бъде решен и трябва да се намери начин или компромисен вариант какво и как може да бъде направено. Аз не съм специалист в тази област и не знам какво и как може да бъде направено, за това само съобщавам за проблема. Не може да има над 100 фирми, произвеждащи стока за стотици милиони лева годишно, и да се намират на един и същ адрес, и да не могат да си упътят партньорите всеки път при доставка, взимане на стока, посещение, одити и т.н. Според мен е повече от ясно, че трябва да се направят адреси на фирмите в индустиална зона Микроелектроника - Ботевград.


2. Подобряване качеството на живот на хората в община Ботевград. – Тук според мен основните неща са две:Подобряване на комуналните услуги, инфраструктурата и паралелно с това и работа в училищата в посока създаване на навици за здравословен и социално хуманен начин на живот и Борба с престъпността. Борбата с престъпността е най-трудоемката и сложна задача за нас (Вас), предвид социалното и политическото положение, в което се намираме, за това ще отделя този проблем в 3та последна точка от моите Въпроси и предложения.


Моето мнение за това как можем да направим работата и управлението по проектите за развитието на общината е скромно и несъщественно, но все пак бих искал да спомена какво мисля от моя гледна точка.


Желанията за промяна са много и от най-различен характер и естество и независимо, че има национални програми, които могат да ни помогнат във финансирането, сами знаем, че само по себе си направата на дадено съоръжение или ремонт не е достатъчно. Трябва да се борим за постигането на качествени и устойчиви изработки на инфраструктури, съоръжения и т.н.,  но това, от друга страна, означава, че няма възможност да се направят всички неща, за които нашите съграждани имат желание в рамките на отпуснатия перид от програмата, за която ще се кандидатства. Оставям на Вас да решите кое е и как да бъде направено, но моето мнение може би не е най-демократичното и въпреки това аз искам да се разгранича от това да се допитват почти всички съграждани до това какво трябва да се направи за гражданите на община Ботевград, а да се направи анализ на какъв принцип, кои хора, от коя сфера в общината могат да бъдат избрани да предложат идеи и приоритети.


По-важното според мен е въпросът по създаването на навици за здравословен и социално хуманен начин на живот – работата на общината и училищата ще е много-трудна и продължителна, но това (поне според мен) е по-важен аспект от благоустройството и е основа за устойчивото развитие и намаляване на заболяванията, и същевременно с това развива правилни навици у младите хора, което неиминуемо ще доведе до изграждането на ново общество с позитивно и креативно мислене и косвено ще намали ефекта на престъпните деяния в общината в период от 5 до 10 години. Предложенията ми са за това са много и, разбира се, само примерни:


· създаване на комисии от специалисти в здравната сфера, следящи вида на предлаганата храна в училищата на територията на общината;


· въвеждане на забрани и проект за контрол на забраните за употрба на алкохол и тотюнопушене на територията на училища и спортните обекти в общината;


· въвеждане на система за наказания и поощрения на провинилите се;


· въвеждане на ежедневен час (15 минути) по сутрешна гимнастика (физзарядка) в училищата;


· въвеждане на комисия за неофициален общински контрол и одит на изпитите за годишна оценка по физкултура в училищата.


3. Борба с престъпността. Ние всички знаем, че борбата с престъпността е задача от професионален и законов характер и не е и не може да се координира от общината, но... ние също можем да си помогнем и да бъдем пионери и да дадем пример, както направи това IMI и Sensata за развитието на индустрията в България. В случая обаче става въпрос за пример и пионерство в областта на борбата с престъпността и осигуряването на по-спокоен живот на гражданите в общината. Не е нужно да откриваме топлата вода. Примерите от други места, в други държави са много. Най-важното е координация и съвместната работа с полицията и/или отговорните оргнаи на национално ниво. Предлагам все пак да се изискат съвместни срещи с представителите на властта и да се определи с какво общината и най-вече гражданите могат да помогнат.


Моето скромно мнение по този въпрос е, че основният принос можем да бъдем ние гражданите, които имаме съвест, не одобряваме престъпни и хулигански прояви, не пречим на останалите да се развиват и същевременно с това можем и имаме желание да дадем повече от себе си за тази кауза. За това предлагам:


·Въвеждане на Neighborhood Watch система от наблюдение, съхранение и докладване за престъпления до съответна новоизградена агенция за подпомагане на полицията. / Neighborhood Watch, Block Watch, City Watch, Crime Watch – независимо от наименованието, това са едни от най-ефективните и не толкова  скъпи начини за предотвартяване на престъпността. Има много материали по темата как и какво може да бъде направено. Основното е взаимното желание на институции, община и граждани за такъв вид проект.