На 7.10.2015г. се състоя откриването на ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО“. Едно мащабно събитие, насочено към насърчаване на четенето и повишаване на грамотността в България.


В периода от 7 до 10 октомври 2015 г., в гр. Велико Търново, в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, организира Четвърта национална конференция „Насърчаване на четенето“.
Темата на конференцията тази година е „Място за четене“ и  провокира и търси отговор на множество въпроси, сред които: съществува ли идеалното място за четене, как трябва да изглежда то и къде четат нашите деца?
Във форума взеха участие учители, ученици, студенти, университетски преподаватели, представители на регионални библиотеки от страната, автори и издатели, както и повече от шестдесет участници, представили най-добри разработки в обявения от Центъра за развитие на човешките ресурси конкурс на тема „Място за четене”.
По време на конференцията се състояха и  три изложби:
• Изложба „Какво четеш?”
• Изложба „100 години от началото на Първата световна война – документална изложба на Дирекция "Държавен военноисторически архив" - гр. Велико Търново.
• Изложба „Старопрестолни нюанси" - на Иван Цанков-Фудулски.
Сред класираните участници е Петя Георгиева, учител по БЕЛ в СОУ „Христо Ясенов”, която взе  участие в сесиите, а през третия ден  на Конференцията е част от работна група с изказване „Провокации за четене”.
Учители и библиотекари активно обменят опит и се вдъхновяват с идеи и планове за нови методи за насърчаване на четенето! Успех!
След получаване на сертификатите всички участници даряват книга за библиотеките в с. Негован и с. Труд.
Текст и снимки: Росица Василева