Категоричното ни желание е да променим начина на управление, начина на мислене, доколкото успеем, взаимоотношенията в нашия град, защото считам, че те са изключително важни и са основополагащи за всяко едно общество. Както се казва,  духът движи материята, а не обратното. Ние сме свикнали да говорим само за материални неща – цифри, асфалт, строежи и т.н. Покрай всички тези материални неща, човекът остава на заден план и отношенията към него остават на заден план. Тази тенденция, за съжаление, взима доста застрашителни размери. Много хора вече се примиряват, приемат я като някаква даденост, като нещо нормално, като нещо типично българско, да не кажа типично ботевградско. Не искам да се спирам в детайли на това как се управлява общината, за влиянието на общинската администрация върху решенията, които взима Общинският съвет, за начина, по който се изпълняват обществените поръчки, за начина, по който се възлагат те, за начина, по който се разпределят и оползотворяват общите благата, публичните ресурси на Ботевград. Всички ние сме данъкоплатци, но като че ли не усещаме, че Общинският съвет и общинската администрация се разпореждат с обществените блага, със средствата, натрупани от нашия труд и нашите данъци. Тези наши общи средства трябва да отидат само и единствено за нещо, което по-пряко или по-косвено касае възможно най-голяма част от населението на общината. За съжаление не се получава точно така. Едни хора разпределят общите блага, като ефектът за хората не е осезателен. Осезателен е ефектът за определен кръг от хора. Лошото е, че ние нямаме нагласата, волята и самосъзнанието да се изправим срещу този начин на разпределение на общите блага. Убеден съм, че всички виждаме какво се случва, но не сме научени да протестираме, да питаме, да изискваме информация и да настояваме нещата да се случат по начина, по който искат болшинството от хората, а не определен кръг хора. Ключовата дума в разпределението на финансовите ресурси на общината не е инвестиция, а усвояване. Има една много съществена разлика. Те просто се усвояват, а не се влагат целесъобразно, не се харчат, по начина, по който всеки от нас иска да харчи личните си средства”,  С тези думи кандидатът за кмет на Ботевград Иван Гавалюгов откри срещата на Гражданско движение за Ботевградски обществен просперитет с жители на Ботевград, която се проведе снощи в малкия салон на читалище „Христо Ботев”.

Кандидатът за кмет представи листата на ГДПОБ  и увери присъстващите, че независимо от резултата на 25 октомври гражданското движение ще продължи да съществува. „То, ако не друго, ще бъде един силен коректив на местната власт”, заяви той.

В хода на срещата бяха представени акцентите в управленската програма на гражданското движение. По отношение на социалната политика, кандидатът за общински съветник Стефка Граматикова подчерта, че: пенсионерите ще продължават да пътуват безплатно в общината, както и другите групи, за които се осигуряват средства от държавата; младите майки ще получават еднократна финансова помощ в рамките на месец, след като са родили; таксите за детските ясли и градини ще се определят по методика за диференцирано заплащане.
„Идеята ни е да развиваме социалните взаимоотношения, а не просто да правим някакви плащания.”, каза тя.

Стефка Граматикова обяви, че ГДБОП има идея  за създаване на консултативен съвет, който да бъде в помощ на диалога "родители – деца – училище". Тя уведоми присъстващите, че гражданското движение ще работи и за възобновяване на младежкия дом и изпълването му със съдържание.

Кандидатът за общински съветник Спасен Ценов презентира възможностите на общината за осигуряване на средства по различни европейски програми за ВиК сектора, болницата и читалищата, както и подходите за привличане на инвеститори. Той изнесе и резултати от проучвания, които показват, че: В София област общините Божурище, Костинброд, Елин Пелин, Своге и Горна Баня изпреварват Ботевград в икономическо развитие; за предишния програмен период Ботевград е сред градовете с най-малко усвоени европейски пари на глава от населението – по 329 лева на човек / Правец – 1689 лева, Елин Пелин – 2017 лева. Самоков – 500 лева/.

Кандидатът за общински съветник Тихомир Найденов представи визията на гражданското движение за справяне с благоустройството, чистота и сметоизвозването в Община Ботевград и със сигурността на нейните жители. Той обясни, че за целта ще бъдат създадени две общински структури, съответно общинско предприятие и общинска дирекция.
 
Друга идея на гражданското движение – въвеждане на електронна система за сигнали, бе представена от кандидата за общински съветник и кандидат за кмет на село Врачеш Борис Борисов.  Чрез нея жителите на общината ще имат възможност да сигнализират за всякакви нередности, да проследяват движението на сигнала и да се уведомяват за решението на проблема.

Кандидатът за кмет Иван Гавалюгов акцентира върху мерките за развитие на масовия спорт. В тази връзка той заяви, че ще работи за изграждане на велоалея между Ботевград и Трудовец и Ботевград и Врачеш, за привеждане на детските площадки в безопасен вид, за изграждане на футболно игрище във всяко населено място и за подобряване състоянието на съществуващата спортна инфраструктура.

Присъстващите избиратели също проявиха активност. Те зададоха въпроси, направиха коментари и изразиха мнения по управленската програма. 24-годишен мъж отправи редица въпроси, свързани със сигурността, благоустройството и чистота в общината. Срещата завърши с емоционално изказване на добре познатия лекар по дентална медицина д-р Петров. „От гена по пътя на образованието, както от изкопания диамант, груб, по пътя на шлифоването, се изграждат умните хора, които могат да водят едно общество. Какво да направиш от един кирпич? От него диамант не става. В България наглите хора, които не разбират от държава, по пътя на купуването на гласове, влизат във властта. Ако аз съм днес държавник и искам да спася държавата, няма да позволя на едни кмет повече от два мандата. Защото всеки от нас носи нещо различно в себе си. Той ще даде своя дан през двата мандата, след него ще дойде друг, който ще вижда по-различно, и ще даде своя дан. Така всяко поколение ще бъде най-добро и най-мъдро във властта и обществото”, това гласеше част от изказването на зъболекаря.


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!