Във връзка с нормалното протичане на изборния ден е издадена заповед от изпълняващия длъжността кмет на Община Ботевград инж. Красимир Андреев, с която се забранява продажбата на алкохолни напитки в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, както и употребата им на обществени места от 06.00 часа на 24.10.2015 г. до 20.00 часа на 25.10.2015 г. Също така се забранява и всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 25.10.2015 г. 


Контролът по спазването на ограниченията е възложен на РУ на МВР - Ботевград, гл. специалист по „Обществен ред” в община Ботевград, кметовете на кметства и кметските наместници от населените места в общината, се казва в заповедта.