Съобщение
 
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 9, ал. 7 от Изборния кодекс, във връзка с писмо с вх. № 93/23.10.2015 г. на Кмета на община Етрополе, ОИК-Етрополе реши:
Не формира СИК № 231800012 – МБАЛ, поради липса на необходимия брой избиратели за разкриването й.