На втори тур отиват кандидати за кметове в селата Ямна и Лопян


На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 246 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия
 
Допуска до участие във втори тур за избиране на кмет на кметство с. Ямна:
1. Детелина Василева Николова издигната от партия ГЕРБ, получила 64 действителни гласове.
2. Васил Лазаров Василев издигнат от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, получил 36 действителни гласове.
 
Допуска до участие във втори тур за избиране на кмет на кметство с. Лопян:
1. Цветелина Петкова Цакова издигната от партия ГЕРБ, получила 116 действителни гласове.
2. Начо Недков Начев издигнат от местна коалиция ЕТРОПОЛЕ, получил 72 действителни гласове.
 
Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.