Имената на избраните на първи тур кметове на кметствата в Лъга, Рибарица, Малки Искър и Брусен


На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 246 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия
 
Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО Лъга, община Етрополе, област София на първи тур НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЙОТОВ – независим кандидат, получил 87 действителни гласове.


Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО Рибарица, община Етрополе, област София на първи тур КАЛИНА МЛАДЕНОВА НИНОВА – независим кандидат, получил 113 действителни гласове.


Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО Малки Искър, община Етрополе, област София на първи тур МАРИН ЦВЕТКОВ МАРИНОВ, издигнат от ПП ГЕРБ, получил 103 действителни гласове.


Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО Брусен, община Етрополе, област София на първи тур ИВАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ, издигнат от МК ЕТРОПОЛЕ, получил 99 действителни гласове.


Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.