Имената на избраните на двата тура кметове на кметствата в Лъга, Рибарица, Малки Искър, Брусен, Лопян и Ямна


На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 246 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия
 
Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО Лъга, община Етрополе, област София на първи тур НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЙОТОВ – независим кандидат, получил 87 действителни гласове.


Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО Рибарица, община Етрополе, област София на първи тур КАЛИНА МЛАДЕНОВА НИНОВА – независим кандидат, получил 113 действителни гласове.


Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО Малки Искър, община Етрополе, област София на първи тур МАРИН ЦВЕТКОВ МАРИНОВ, издигнат от ПП ГЕРБ, получил 103 действителни гласове.


Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО Брусен, община Етрополе, област София на първи тур ИВАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ, издигнат от МК ЕТРОПОЛЕ, получил 99 действителни гласове.


Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО ЛОПЯН, Община Етрополе, Област Софийска на втори тур ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ЦАКОВА,  издигнат от ПП ГЕРБ, получила 151 действителни гласове.


Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО ЯМНА, Община Етрополе, област Софийска на втори тур ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА, издигнат от ПП ГЕРБ и получила 84 действителни гласове.