И в теста по математика на изпита за седмокласниците, които кандидатстват в специализираните гимназии, има грешка, сигнализира пред Actualno.com инж. Здравка Илиева.

В теста подвеждащо за децата в задача 48 са свързани точки P и Q. Целта, според инж. Илиева, вероятно е била да се заблудят кандидат-гимназистите в стресово за тях състояние, че това е търсеното разстояние от точка P до правата DQ.

"Свързването на въпросните точки е абсолютно излишно и не се използва в процеса на решаване на задачата. Считам, че използването на такива "методи" към деца е недопустимо и се надявам министър Вълчев да вземе решение в полза на учениците", изрази мнението си инж. Илиева.

Всички задачи, паднали се на кандидат-гимназистите, кратки решения към тях и ключ с верните отговори, може да намерите тук.

Припомняме, че и в матурата по български език и литература бяха открити грешки, допуснати от МОН. За тях сигнализира Диана Ковачева, преподавателка по български език и литература от Професионалната гимназия по екология и биотехнологии в София.

Така неточностите в изпитния тест станаха две, а преподавателката бе обезпокоена от мълчанието на отговорните инстиуции, с което те реагират на подадения от нея сигнал.

Първата грешка бе открита във въпрос 8:

В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Задължително е изискването да се владее български и английски език.
Б) Още беше дете, когато привикна да използва и българската, и латинската азбука.
В) Харесвам жълтия, оранжевия и червения цветове.
Г) Той не искаше да навреди на него си.

От МОН посочват само един верен отговор, който трябва да бъде посочен - Б. Реално обаче, граматична грешка няма допусната и в отговор А.

Учителката бе проверила своята хипотеза и в Института по български език към Българската академия на науките (БАН), откъдето са потвърдили разсъжденията й.

Втора допусната грешка имаше във въпрос 36:

В свитъка за свободни отговори срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А ) съществително име
Бяха раздадени грамоти на 19 изявени (педагог ) и на 5 училищни (колектив ).
Б ) местоимение
Не знам (кой ) ще препоръчат за водещ на тържеството и дали изобщо ще се
обърнат към (някой ), (който ) познавам.
В ) членувана форма
Понякога (живот ) на (отделен ) човек променя (живот ) на всички.
Г ) форма за учтивост
Госпожо, не сте ме (разбрал ) правилно и затова сте така (ядосан )

Отговор В може да бъде правилен в следните варианти:

"Понякога животът на отделен човек променя живота на всички". Задачата е свързана с членуване, което не означава непременно да се членува посоченото име, а първо да се прецени необходимо ли е поставянето на определителен член. В този случай думата "отделен" може и да не се членува, което са направили някои ученици.

"Понякога животът на отделения човек променя живота на всички". Думи, които са омоними (омографи) в основните си форми, трябва да се напишат с ударение, но това не е направено в теста. Учениците възприемат думата със значение на самотен, сам, уединен, затова дават този отговор. Тази "грешка" беше допусната и в работи, които показват добро ниво на владеене на правилата на българския език.

Единственият правилен отговор, който виждаме в ключа с верните отговори,
е: "Понякога животът на отделния човек променя живота на всички". Според указанията за свитъка за свободните отговори може да се приеме като верен отговор само отделния. Двете грешки отнемат 2 точки от общия резултат, което, преизчислено по тайнствената скала на МОН за превръщане на точките в оценки, води до ощетяване на учениците.